Voorlopig programma Kick-off bijeenkomst donderdag 30 januari:

 

19.30 uur, Inloop, sfeervolle entree met kaarsenzakken aan de achteringang bij Café Ensing en ontvangst met akoestische muziek.
20.00 uur start bijeenkomst, welkom door voorzitter. Presentatie van de avond is in handen van Richard Veurman.
– Algemeen verhaar door Jan Puthaar KWF
– Overhandiging 1e shirts aan ambassadeurs Henk Kosters en Lieke Bos
– Pauze (met akoestische muziek)
– Spreker UMCG over kankeronderzoek
– Spreker Josje Hamel van Stichting Hamelhuys over betekenis inloophuis
– Korte interviews deelnemers en/of survivors
– Info over deelname samenloop
Ca. 21.30 uur: Sluiting (met akoestische muziek)