Stersponsors

Sponsors

MCP Algemeen

Muziek Coöperatie Peize (MCP) draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp Peize. Dat doen we door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor en door inwoners van Peize. We maken het makkelijker om leuke muziekprojecten te organiseren door drempels te verlagen door:
  • jong en oud, nieuwkomers en oud-Peizenaren met elkaar te verbinden
  • alle niet-commerciële muziekinitiatieven in Peize actief te ondersteunen met raad en daad
  • structureel én projectmatig fondsen te werven, binnen en buiten het dorp
  • te investeren in materiaal, zoals een podium, geluidsapparatuur, verlichting, generator
  • jeugd actief te betrekken bij initiatieven en ze een podium bieden
  • altijd open te staan voor nieuwe ideeën.
  • samen te werken met andere stichtingen, verenigingen, horeca en het bedrijfsleven
Als bestuursvorm is bewust gekozen voor een coöperatie, om zo het gemeenschappelijke karakter te benadrukken en de participatie te stimuleren. De muziekcoöperatie is een initiatief van de bevolking zelf – ze is dus van iedereen en heeft een breed draagvlak. De coöperatie is daarmee vanaf het begin stevig verankerd in de samenleving. Vanzelfsprekend heeft de Muziek Coöperatie Peize geen winstoogmerk.