Stersponsors

Sponsors

MCP Algemeen

Muziek Coöperatie Peize (MCP) is een coöperatief netwerk, dat actief wil bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor, dan wel door de inwoners van Peize. Peize is Hét Muziek Dorp van Drenthe en pretendeert het zelfs Hét Muziekdorp van Nederland te zijn.
MCP wil het makkelijker maken om leuke muziekprojecten te organiseren door drempels te verlagen. Dat doet de coöperatie door:
  • jong en oud, nieuwkomers en oud-Peizenaren met elkaar te verbinden
  • alle niet-commerciële muziekinitiatieven in Peize actief te ondersteunen met raad en daad
  • structureel én projectmatig fondsen te werven, binnen en buiten het dorp
  • te investeren in materiaal, zoals een podium, geluidsapparatuur, verlichting , generator
  • de jeugd actief te betrekken bij initiatieven en ze een podium bieden
  • altijd open te staan voor nieuwe ideeën. Geen idee is te gek, alles begint met een droom.
  • samen te werken met andere stichtingen, verenigingen, horeca, bedrijfsleven en vooral met de inwoners van Peize
  • We zoeken uiteraard ook aansluiting met soortgelijke partijen buiten de dorpsgrenzen
Doel van de MCP is door verbondenheid en samenwerking de sociale cohesie en leefbaarheid in Peize een stevige impuls te geven.
Als bestuursvorm is bewust gekozen voor een coöperatie, om zo het gemeenschappelijke karakter te benadrukken en de participatie te stimuleren. De muziekcoöperatie is een initiatief van de bevolking zelf – ze is dus van iedereen en heeft een breed draagvlak. De coöperatie is daarmee vanaf het begin stevig verankerd in de samenleving. Alle Peizenaren profiteren ervan.
De Muziek Coöperatie Peize heeft uiteraard geen winstoogmerk.