Stersponsors

Sponsors

De doelen en de werkwijze van de MCP zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Van de ledenvergaderingen worden notulen gemaakt. Die zijn hieronder te vinden.