Uitnodiging eerste algemene ledenvergadering Muziek Coöperatie Peize.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in Café Ensing. De inloop zal vanaf 19.30 uur plaatsvinden.
Agenda:
 1. Welkom
 2. Wat is er gebeurd de afgelopen maanden
 3. Waar staan wij nu
 4. Benoemen van bestuursleden
  Voorgedragen worden:
  Maarten Bunnik (voorzitter)
  Joost Jansonius (penningmeester)
  Caroline de Werd-Eijsink ( secretaris)
 1. Vaststellen het huishoudelijk reglement (zie bijlage)
 2. Benoemen leden muziek commissie:
  Petrick Glasbergen
  Wilhelm de Vries
  Mariska Kregel
  Klaas Meindertsma
 1. Kascommissie:
 2. Subsidiecommissie
 3. Wat doet MCP (bestuur en commissie de komende periode)
 4. Rondvraag en sluiting van de vergadering (21:00 uur)